Κάνε τον Σταυρό"Χρῲ τοις Θεοίς"

Σόλων, 630-560 π.Χ.


(απόδοση: να επικαλείσαι τους Θεούς)

CONVERSATION