Ελεύθερος"Κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, αν δεν είναι κύριος του εαυτού του"

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ

CONVERSATION