ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


"Οι ιδέες είναι σαν τα καρφιά. Όσο τις χτυπάς, τόσο βαθύτερα μπαίνουν"

Βλαντιμήρ Λένιν, 1870-1924

CONVERSATION