Θα τους Πάρει ο Διάολος._"Aπό τα καλά κερδεμένα παίρνει ο διάολος τα μισά - από τα κακά κερδεμένα, παίρνει και το νοικοκύρη"

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957

CONVERSATION