Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ"Το να μην πιστεύεις στη δύναμη είναι σαν να μην πιστεύεις στη βαρύτητα"

Λέων Τρότσκι, 1879-1940

CONVERSATION