Γιατροί με Σύνορα"Αγνώς και οσίως διατηρήσω βίον τον εμόν και τέχνην την εμήν"

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ.

CONVERSATION