ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ"Υποκλίνομαι λοιπoν μπρος στην παράδοση και την ιστορία των λαών, γιατί είναι το αίμα και η σάρκα, η σκέψη και η θέληση κάθε λαού"

Μιχαήλ Μπάκουνιν, 1814-1876

CONVERSATION