ΠΛΟΥΤΟΣ"Ο πλούτος είναι ένα μέσο για την ελευθερία, αλλά το κυνήγι του πλούτου είναι ο δρόμος της υποδούλωσης"

Frank Herbert, 1920-1986

CONVERSATION