Κόκκινη Ιστορία

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ... ΕΧΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ._

CONVERSATION