Το Σάλπισμα"Μια χαμένη μάχη είναι η μάχη που νομίζεις ότι την έχεις χάσει"

Jean-Paul Sartre, 1905-1980

CONVERSATION