Ο Δρόμος


Διάλεξε τον δρόμο σου και περπάτησέ τον ως το τέλος. Εμείς έχουμε διαλέξει τον δικό μας._

CONVERSATION