Ελλάς Ελλήνων Αμερικανών"Από τους 22 πολιτισμούς που έχουν εμφανιστεί στην ιστορία, οι 19 κατέρρευσαν όταν έφτασαν στο ηθικό επίπεδο που είναι τώρα η Αμερική"

Arnold J. Toynbee, 1889-1975

CONVERSATION