ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Σάββατο 2/2 19:00
Μνημείο ΙΜΙΩΝ Λεωφόρος Βασ. Σοφίας
(Έναντι Λέσχης Αξιωματικών)
ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ._

CONVERSATION