2/2/2013
Αν έπρεπε με μια λέξη να περιγράψω την Ιστορία των Ελλήνων αυτή θα ήταν "ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ..."

CONVERSATION