Κανένας οίκτος._"Αυτοί που στον πόλεμο επιδιώκουν με κάθε τρόπο να σώσουν τη ζωή τους, αυτοί πεθαίνουν συνήθως άνανδρα και άδοξα"

Ξενοφών, 430-355 π.Χ.

CONVERSATION