Μάσκες και Ψέμματα


"Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ψέματα επειδή είναι υποχρεωμένοι, αλλά επειδή το θέλουν"

Malcolm Muggeridge, 1903-1990

CONVERSATION