Ζωή"Το Γένος μας και άλλες φορές σταυρώθηκε, αλλά ιδού ζώμεν"

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1770-1843

CONVERSATION