ΠΟΛΕΜΟΣΟ Εθνικός πόλεμος είναι "ρατσιστικός" ενώ ο ταξικός πόλεμος είναι "δημοκρατία". Θα διαλέξω το πρώτο γιατί το δεύτερο είναι ήδη χρεωκοπημένο._

CONVERSATION