Εθνική Άμυνα"Το να είσαι ανίκητος εξαρτάται από την άμυνα. Η πιθανότητα να νικήσεις εξαρτάται από την επίθεση"

Σουν Τζου, ~5ος αιών π.Χ.

CONVERSATION