Όταν το Μαύρο...

...γίνεται Άσπρο ala Rockfeler

CONVERSATION