Το Αυγό"Βραχύς αιών"

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.

CONVERSATION