Ψυχή


"Το να μην αρέσεις στους μικρόψυχους, αποτελεί τίτλο τιμής"

 Άγνωστος

CONVERSATION