Η Ευθύνη"Ν’ αγαπάς την ευθύνη
να λες εγώ, εγώ μονάχος μου
θα σώσω τον κόσμο.
Αν χαθεί, εγώ θα φταίω"

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957

CONVERSATION