ΕΟΝ


Στην γλυκειά μας την Πατρίδα
την τρανή κι ηρωική
σ' είσαι πάντοτε η ελπίδα
Νεολαία Ελληνική.

Την ολόθερμη ψυχή σου
εθνική φωτίζει αυγή
κι ο Μεγάλος Κυβερνήτης
πάντα εμπρός θα σ' οδηγεί.

Εμπρός για μιαν Ελλάδα νέα,
εμπρός, μ' ελληνική καρδιά,
εμπρός, περήφανα, γενναία,
ναι, της Ελλάδος τα παιδιά.

Εμπρός, η δόξα η παληά μας
να ξαναζήση είναι καιρός
με τον μεγάλο Βασιληά μας,
εμπρός, πάντοτε εμπρός!

CONVERSATION