27/4/1941ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΚΙΔΗΣ +27/4/1941: Μοναδικό του "ελλάτωμα" το ότι ήταν μέλος της ΕΟΝ._

CONVERSATION