5Οι πέντε κανόνες της Τέχνης: τάξη, ισορροπία, ενότητα, αντίθεση, αρμονία.

CONVERSATION