Η Μοίρα"Ουδέν ατέκμαρτον, ουδέν τυφλόν"

Πλούταρχος 47-120 μ.Χ

(απόδοση: τίποτα δεν είναι χωρίς αιτία, τίποτα δεν είναι ανεξήγητο)

CONVERSATION