ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΧΙ ΕΣΥ"Κατά τους Κινέζους, οι αυτοκράτορες που πλησιάζουν στο τέλος τους, εκδίδουν αναρίθμητους νόμους"

Albert Camus, 1913-1960

CONVERSATION