Τα Όπλα τα Ιερά"Οι βάρβαροι δουλικώτεροι τα ήθη φύσει των Ελλήνων"

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.

CONVERSATION