Τυραννία



Όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε η Αντίσταση γίνεται Καθήκον._

CONVERSATION