Δημοκρατία"Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων"

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.

CONVERSATION