Έλλην Οπλίτης

Ότι αγαθό έχουμε το οφείλουμε σε απλούς πολίτες, στους Έλληνες Οπλίτες. Από γενιά σε γενιά μπαίνουμε στις φάλαγγες και μένουμε στις θέσεις μας μέχρι το τέλος, υπαρασπιζόμενοι την Ελευθερία και την Αναξαρτησία της Πατρίδας μας, για να μπορούν αύριο και τα παιδιά μας να κάνουν το ίδιο σαν Ελεύθεροι Άνθρωποι._

CONVERSATION