Αντίσταση"Ο καλύτερος τρόπος για να αντιστέκεσαι είναι να μην εξομοιώνεσαι"

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ.

CONVERSATION