ΜΑΛ


"Κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, αν δεν είναι κύριος του εαυτού του¨

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ

CONVERSATION