Διαγραφή"Το ελληνικόν εόν όμαιμόν τε και ομόγλωσσον και θεών ιδρύματα κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα"

Ηρόδοτος, 480π.Χ.-420π.Χ.

CONVERSATION