Ερινύες


"Η Τιμωρία δεν είναι πια της μόδας γιατί δημιουργεί "διακρίσεις" που για τη "δημοκρατική" νοοτροπία μας είναι απαράδεκτες. Προτιμούμε μια ανούσια συλλογική ενοχή αντί για μια ουσιαστική ατομική ευθύνη"

Thomas Szasz, 1920-2012

CONVERSATION