ΟΥΚ"Βλέπουμε τους αετούς να πετούν ψηλά μόνοι τους, ενώ τα πρόβατα μαζεύονται σε κοπάδια"

Philip Sidney, 1554-1586

CONVERSATION