Σκλάβοι"Οι λαοί θέλουν ασφάλεια και ανέσεις, όχι ελευθερία· όχι δικαιώματα, αλλά προνόμια"

H.L. Mencken, 1880-1956

CONVERSATION