Η Πυξίδα"Το να ζεις χωρίς σκοπό είναι σαν να πλέεις χωρίς πυξίδα"

John Ruskin, 1819-1900

CONVERSATION