Αριστοκρατία"Αγωνίζομαι άρχοντες της Πολιτείας να είναι οι Άριστοι και όχι οι οποιοιδήποτε αρεστοί στις παράνομες σκοτεινές δυνάμεις, που κατευθύνουν από τα παρασκήνια με βρώμικο χρήμα τον δημόσιο βίο. Πιστεύω σε μια κοινωνία ηθική, ιεραρχημένη, δίκαια και στοργική, σε μια κοινωνία πρώτα απ' όλα καθηκόντων και όχι άνευ όρων δικαιωμάτων, τα οποία οδηγούν στην ασυδοσία."

CONVERSATION