Συρία 2013Σεβασμός στα Έθνη που αντιστέκονται, καθόλου οίκτος γι' αυτούς που λιποτακτούν._

CONVERSATION