Η Τέχνη του Καθήκοντος"Η τέχνη είναι πίστη και επιβάλλει το καθήκον να αγνοήσεις την κοινή γνώμη."

Vincent Van Gogh, 1853-1890

CONVERSATION