Η ΠαράδοσηἈγετ', ὦ Σπάρτας εὐάνδρω κῶροι πατέρων πολιατᾶν λαιὰ μὲν ἴτυν προβάλεσθε, δόρυ δ' εὐτόλμως ἄνχεσθε, μὴ φειδομένοι τᾶς ζωᾶς. Οὐ γὰρ πάτριόν τα Σπάρτα!

απόδοση: Ἐμπρὸς ὢ τῆς εὐάνδρου Σπάρτης τέκνα πατέρων πολιτῶν, διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τὴν ἀσπίδαν προβάλετε, διὰ δὲ τῆς δεξιάς μὲ τόλμη τὸ δόρυ ὑψώσατε, μὴ φειδόμενοι τὶς ζωὲς γιατί αὐτὸ δὲν εἶναι πατροπαράδοτον στήν Σπάρτη

CONVERSATION