Είμαι Ελεύθερος

"Είμαι ελεύθερος και αυτοί μού φαίνονται σαν σκουλήκια που σέρνονται"

Ίων Δραγούμης, 1878-1920

CONVERSATION