Σήματα Κινδύνου


"Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη ζωή είναι ότι ίσως παίρνεις υπερβολικά πολλές προφυλάξεις¨

Alfred Adler, 1870-1937

CONVERSATION