ΕΗΘ"Σκλάβος είναι αυτός που περιμένει να έρθει κάποιος να τον ελευθερώσει"

Ezra Pound, 1885-1972

CONVERSATION