Η Ασπίδα"Η στρατιωτική πειθαρχία είναι βαριά, αλλά είναι το βάρος της ασπίδας και όχι του ζυγού"

Antoine Rivarol, 1753-1801

CONVERSATION