ΕΗΘ

"Ελευθερία είναι η θέληση να είναι κανείς υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του"

Φρήντριχ Νίτσε, 1844-1900

CONVERSATION