28/10/1940

Το "ΟΧΙ" είναι κάτι που δεν θα μάθουν ποτέ τα σημερινά σκουπίδια της πολιτικής

CONVERSATION