'Ηλιος

"Το να έχεις τη φήμη του κακού, κάνοντας καλό, είναι μεγαλοπρέπεια"

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ.

CONVERSATION